Kontakty

IGOR PUDIŠ

 

Majiteľ IFP Interles Slovakia

044 / 430 31 16
0905 / 745 298

interles-email

MIROSLAV CAMBER

 

Production manager - Kovovýroba
0915 / 573 015
044 / 430 31 16

interles-email

Mgr. LENKA PUDIŠOVÁ

 

Asistentka riaditeľa, Sales manager - Poľovnícka predajňa
044 / 430 31 16
0918 / 883 356

interles-email

ANTON ŠVOŠ

 

Vedúci - Poľovnícka predajňa

044 / 430 31 16

obchod-email

MIROSLAVA LUPTÁKOVÁ

 

Predajca - Poľovnícka predajňa

044 / 430 31 16

obchod-email

IVANA ŠAVRNOCHOVÁ

 

Internetový predaj / Predajca - Poľovnícka predajňa

044 / 430 31 16

obchod-email

ZUZANA KOLCÚNOVÁ

 

Predajca - Poľovnícka predajňa

044 / 430 31 16

obchod-email

Ing.  MICHAL LUPTÁK

 

Predajca - Husqvarna
044 / 430 31 16
0918 / 418 352

husqvarna-email

MAREK KUBÍK

 

Servisný technik/ predajca - Husqvarna
044 / 430 31 16
0918 / 418 352

husqvarna-email

ZDENKA KLUKOVÁ

 

Čistota a poriadok

ZUZANA PUDIŠOVÁ

 

IN MEMORIAM