Náš tím

Majiteľ a zamestnanci spoločnosti interles slovakia

Náš tím

Igor Pudiš

IGOR PUDIŠ
Majiteľ IFP Interles Slovakia

M: 0905 / 745 298
E: interles@interles.sk

Miroslav Camber

MIROSLAV CAMBER
Production manager - Kovovýroba

M: 0915 / 573 015
E: interles@interles.sk

Lenka Pudišová

MGR. LENKA PUDIŠOVÁ, MBA
Asistentka riaditeľa, Sales manager - Poľovnícka predajňa

M: 0918 / 883 356
E: interles@interles.sk

Miroslava Luptáková

MIROSLAVA LUPTÁKOVÁ
Predajca - poľovnícka predajňa

M: 0918 / 883 356
E: obchod@interles.sk

Ivana Šavrnochová

IVANA ŠAVRNOCHOVÁ
Predajca - poľovnícka predajňa

M: 0910 / 782 444
E: obchod@interles.sk

ZUZANA ŠAVRNOCH
Predajca - poľovnícka predajňa

M: 0918 / 883 356
E: obchod@interles.sk

Michal Lupták

ING. MICHAL LUPTÁK
Predajca - Husqvarna

M: 0918 / 418 352
E: husqvarna@interles.sk

Marek

MAREK KUBÍK
Predajca - Husqvarna

M: 0918 / 418 352
E: husqvarna@interles.sk

ZDENKA KLUKOVÁ
Čistota a poriadok

Pudišová

ZUZANA PUDIŠOVÁ
IN MEMORIAM